กิจกรรม

700x700
 
 

บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมบริจาคกล้อง Garden Watch Cam กล้อง Time Lapes ให้กับโรงเรียนต่างๆ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป โดยการแนะนำจากลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ สู่เยาวชน 

 

 

 

 
 

 

700x700700x700

700x700