งานขายสินค้าไอทีลูกค้าหน่วยงานราชการ, ขายสินค้าไอที, ขายอุปกรณ์ไอที, ขายสินค้า IT

Contact  /   Site Reference

 
ทีมขายสินค้าไอทีหน่วยงานราชการ (AccountExecutive)
เป็นทีมขายที่มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าเฉพาะกลุ่มราชการ,เอกชน,การศึกษา,รัฐวิสาหกิจ
จากความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เราสามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครบถ้วน
 

 

 

 

บริการต่างๆของแผนกขายทั่วไป
  • จำหน่าย ขายสินค้าไอที บริการ และติดตั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที ทุกประเภท
  • ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
  • หน่วยงานราชการ ทีมงานให้คำปรึกษาในการร่างรายละเอียดคุณลักษณะสินค้า (TOR)
  • ให้เหมาะสมกับงาน และงบประมาณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ให้คำปรึกษา และบริการด้านการเช่าซื้อ เพื่อความคล่องตัวทางด้านการเงินสำหรับลูกค้า

 

 

 

ติดต่อแผนกขายสินค้า IT หน่วยงานราชการ (Account Executive)

  • ฝ่ายขายราชการ                                           โทร. 0-2276-5100-9 ต่อ 108,123
  • ฝ่ายขายด้านการศึกษา/ลูกค้าทั่วไป             โทร. 0-2276-5100-9 ต่อ 108,123
  • ฝ่ายขายบริษัทเอกชน                                   โทร. 0-2276-5100-9 ต่อ 106,125

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Read More

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

Read More

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Read More